Serveis i Tràmits per Associacions de la Generalitat de Catalunya

Serveis i tràmits per les associacions de la Generalitat de Catalunya., entre d’altres hi podeu trobar informació per fer la certificació de dades registrals, la inscripció de canvi de domicili social, la inscripció de la constitució d’una associació, etc.