Ja tenim data per la Jornada “Sant Miquel Posa’t Guapa”

Serà el dissabte 20 d’abril. Diverses “quadrilles” s’organitzaran per tal de fer petites accions de millora de l’escola. Els pares i mares més manetes i especialistes (manobres, fusters, decoradors, jardiners, pintors, lampistes, informàtics, electricistes, artistes…) tindran a la seva disposició recursos materials i una colla de mares i pares voluntaris per comandar qualsevol tipus de millora. Tota la família hi està convidada, i al migdia farem una botifarrada de celebració per la feina realitzada.

Durant aquest temps, els pares i mares que es van interessar pel projecte han constituït una comissió amb els mestres que ha valorat la idoneïtat de les propostes que han arribat a l’AMPA i han seleccionat les següents:

– Millora de la jardineria al patí de sorra
– Pintura de jocs tradicionals sobre el paviment del porxo
– Pintura al mur de la pista
– Construcció d’un cobert per les joguines del pati de sorra
– Renovació de les orles de l’escala de l’edifici gran
– Envernissar i penjar l’autobus de “Somnis Sant Miquel”

El dimecres 13 de març a les 17’30 ens trobarem a l’aula Pica Soques, al primer pis de l’escola, per tal d’explicar el projecte i les propostes amb més detall. En aquesta reunió els pares i mares haurem d’apuntar-nos a alguna de les propostes i cada grup resultant haurà de preparar tot allò necessari per tal que la seva acció sigui un èxit. Si no podeu venir, us podeu apuntar en aquest mateix paper i donar-lo a la vostra mestra. Es important destacar que per temes logístics, qui no s’apunti amb anterioritat a la jornada del 20 d’abril no podrà assistir.

U deixem el full d’inscripció a l’activitat. El podeu omplir i deixar a secretaria o bé fer-nos-el arribar a santmiquel.ampa@gmail.com