Dossier d’informació sobre la Jornada Continuada

Ja us podeu descarregar des d’aquesta mateixa pàgina, el dossier amb informació sobre la Jornada Continuada. Hi trobareu una justificació, la història del projecte, mesures organitzatives i pedagògiques, un esbós de l’horari lectiu, un preu aproximat del menjador i molta més informació.

Secretaria disposa de copies per aquells pares que no tinguin accés a Internet.