Ja tenim dates per la Consulta sobre la Jornada Continuada

Benvolgudes famílies:

El proper dimecres 30 de gener a les 17’30h esdevindrà la xerrada col·loqui impartida pel Sr. Serafí Antúnez, Catedràtic d’Universitat del Departament de Didàctica i Organització Educativa (DOE) de la Universitat de Barcelona (UB) entorn els avantatges i els desavantatges de la Jornada Continuada.

En els dies posteriors s’obrirà el procés de decisió.

El dret de vot podrà ser exercit pels mares i mares dels nens que al curs 2012/2013 estiguin cursant estudis entre P-3 i cinquè de primària a la nostra escola. Serà un vot /pare i un vot/mare, independentment del numero de fills escolaritzats.

La mestra del vostre fill/a mes petit us entregarà dues paperetes de votació (pare/mare) grapades a la circular informativa, la votació es farà marcant la opció escollida i retornant aquest paper signat a la mestra del fill/a mes petit; Per tant, no haurem d’anar a votar un dia concret a l’escola.

Grapades a aquesta circular trobareu unes paperetes de vot que s’han de retornar abans del dia 6 de febrer a la mestra que us les ha entregades.

Des d’aquí també us podeu descarregar aquestes paperetes si per alguna qüestió perdeu les que us entregui la mestra.